O nás

Občianske združenie Štvorlístok deťom vzniklo v apríli 2008. Jeho výhradným poslaním je organizácia každoročného tábora pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, siroty, polosiroty a týrané deti zo všetkých kútov Slovenska. Združenie priamo nadviazalo na dlhoročnú tradíciu, ktorú v roku 1999 založila Nadácia Markíza. Podnetom pre založenie združenia bola snaha túto myšlienku zachrániť. S podporou priateľov, podnikateľov, starostov i primátorov, predstaviteľov štátnej správy, verejnosti a mnohých ľudí s veľkým srdcom sa to podarilo, a tak každé leto víta Zvolen desiatky detí z celého Slovenska.

Naším cieľom je aspoň na chvíľu vymaniť tieto deti z prostredia smútku, nedostatku a problémov. Aby zabudli na smutné zážitky z tragických udalostí v rodine (na úmrtie rodičov, súrodencov či týranie), na dospelácke povinnosti (na manuálnu prácu v snahe zlepšiť sociálnu situáciu rodiny či starostlivosť o zdravotne postihnutého rodiča), na sociálne pomery (na staré a obnosené oblečenie a obuv, kritickú striedmosť v stravovaní a pod.) a ukázať im, že život môže vyzerať aj inak. Budeme radi ak sa k nám pridáte a pomôžete nám pripraviť pre ne spoločne krásne prázdniny!

Štvorlístok deťom Štvorlístok deťom Štvorlístok deťom Štvorlístok deťom

Dôležité upozornenie!

V ostatnom čase nás znepokojujú informácie , že ľudí na uliciach zastavujú a oslovujú neznáme osoby, ktoré vyberajú peniaze v mene nášho združenia. Keďže naše združenie je vďaka rozsiahlej medializácií verejnosti pomerne známe, ľudia im s dôverou peniaze odovzdajú. Niektoré osoby dokonca založili vlastné občianske združenia s veľmi podobným názvom, v ktorom sa objavuje slovo „štvorlístok“ a môže tak prísť k nechcenej zámene s naším OZ.

Občianske združenie (OZ) Štvorlístok deťom vyhlasuje, že finančné prostriedky na organizáciu letných táborov pre chudbné deti, siroty a polosiroty v žiadnom prípade nevyberá formou verejnej zbierky, nepoverilo žiadne osoby zastupovaním vo veciach zabezpečovania finančnej či materiálnej pomoci pre deti a finančné prostriedky či materiálnu pomoc získava výhradne z priamych darov fyzických a právnických osôb a grantov. Jedinými osobami oprávnenými konať v mene OZ Štvorlístok deťom sú jeho zakladatelia.

Akékoľvek poznatky a podozrenia, prosíme, ohláste na polícií a zdvorilo prosíme, aby ste informovali aj nás prostredníctvom emailu: herman@markiza.sk .

Ďakujeme za pochopenie!

Zakladatelia OZ: Mgr. Patrik Herman, Ing. Vladimír Maňka a JUDr. Soňa Šáliová.