O tábore

Miestom konania tohtoročného tábora OZ Štvorlístok deťom malo byť pôvodne rekreačné zariadenie v Kováčovej. Naše opakované osobné kontroly však ukázali, že zariadenie nie je pripravené po stavebnej ani materiálnej stránke. V záujme zabezpečiť deťom krásne prázdniny a neohroziť podujatie sme boli nútení zmeniť miesto konania tábora. Tábor sa preto uskutoční od 29. júna do 9. júla v priestoroch Študentského domova Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene-Podborovej. Ide o zariadenie, ktoré je situované na okraji mesta pod horou a v porovnaní s pôvodným zariadením poskytuje oveľa vyšší komfort. Deti budú ubytované v dvojbunkách s vlastným sociálnym zariadením, k dispozícií budeme mať viac spoločenských priestorov a klubovní, átrium, dokonca dve telocvične. Celoročne fungujúca kuchyňa a jedáleň hotelovej akadémie nám poskytuje záruku na kvalitnú a veľkorysú stravu. Máme k dispozícií ihrisko a vlastný 5,5 metrový bazén. Ide o uzavretý areál a všetky objekty sú situované v tesnej blízkosti. Z úrovne zariadenia, vedenia i personálu máme skvelý pocit a hlavne záruku na bezproblémový priebeh tábora. Limitujúcim faktorom bola obsadenosť zariadenia, kvôli ktorému sme boli nútení skrátiť pobyt o jeden deň. Tábor sa teda uskutoční v termíne od 29. júna (nedeľa) do 9. júla (streda). Vyššia kapacita zariadenia nám však potešujúco umožnila uspokojiť vysoký záujem obcí, škôl či občianskych združení a prijali sme do tábora viac detí.

Podborová

Podborová

Podborová

Podborová

Podborová

Podborová

Podborová


Základnou podmienkou účastí detí je sociálna odkázanosť rodiny, v ktorej dieťa žije alebo nepriaznivá situácia v rodine (sirota, polosirota, výrazne narušené rodinné vzťahy alebo mimoriadna udalosť v rodine). Deti vo veku 10-14 rokov vyberajú starostovia a primátori miest a obcí v spolupráci s riaditeľmi škôl. Pre dieťa je tábor zároveň odmenou napríklad za reprezentáciu školy či obce. Myšlienkou tohto projektu je pripraviť krásne prázdniny pre deti z rodín, ktoré by si to vzhľadom na svoju sociálnu a finančnú situáciu nemohli dovoliť. Deti majú celý pobyt v tábore zdarma.

V rámci možností pomáhame deťom aj po materiálnej stránke (kúpou oblečenia, obuvi, hygienických a školských potrieb). Vďaka našim partnerom a priateľom sa každoročne snažíme zabezpečiť kompletné očné vyšetrenie vrátane bezplatného odovzdania nových okuliarov. Veľa užitočných vecí a darčekov prinášajú priamo do tábora mnohí starostovia a podnikatelia.

Program tábora zabezpečuje hlavný vedúci tábora Patrik Herman. Programovým vedúcim je Milan Lukáč, riaditeľ Detskej organizácie Fénix. Súčasťou realizačného tímu sú lekári, záchranári a psychológovia. Na príprave tábora (materiálnej či programovej) sa podieľa viac ako 100 ľudí. Všetci pracujú bez nároku na akúkoľvek odmenu. Vo svojom voľnom čase a nad rámcec svojich služobných povinností sa deťom o nezabudnuteľné zážitky starajú aj desiatky príslušníkov polície, ozbrojených síl, hasičského zboru a záchranárov.

K najväčším zážitkom detí patrí jazda s hasičmi na motorových člnoch po priehrade, ukážka práce záchranárov, hasičov, návšteva kukláčov, výlet do Banskej Bystrice či na vojenské letisko Sliač (zámerne neuvádzame detaily programu, aby sme deti neobrali o prekvapenia). Deti sa stretávajú s mnohými známymi tvárami z televíznej obrazovky. Do tábora opakovane zavítali Zuzana Smatanová, Kuly so skupinou Desmod, Igor Timko so skupinou No name, Martin Harich, kúzelník Talostan. Každoročne prídu deti zabaviť šermiari zo skupiny historického šermu Ricasso či Majster N.